Privacyverklaring

Privacyverklaring Autoschade Sikkema & Autoschade De Fok

 

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Autoschade Sikkema en Autoschade De Fok (“Verantwoordelijke”) aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen. Verantwoordelijke, vestiging Autoschade Sikkema is statutair gevestigd aan de Stevinstraat 15 (1704 RN) te Heerhugowaard en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 37095940. Verantwoordelijke, vestiging Autoschade De Fok is statutair gevestigd aan De Fok 12 (1742 PD) te Schagen en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 37072587. Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via info@autoschadesikkema.nl en telefonisch via 072 5712413.
In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe de Verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Verantwoordelijke aan welke wettelijke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van deze website. Indien u niet akkoord bent met deze privacyverklaring, dient u de website te verlaten.

De verwerking van persoonsgegevens door de Verantwoordelijke valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 22 mei 2018.

 

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u met ons een overeenkomst sluit. De persoonsgegevens worden gebruikt om contact met u op te kunnen nemen en om uw vragen te kunnen beantwoorden. In het contactformulier moeten alle gevraagde gegevens verplicht ingevuld worden. Dit zijn uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.

De persoonsgegevens die verkregen worden via het contactformulier worden voor een termijn van één jaar opgeslagen.

De wettelijke rechtsgrond waarop de Verantwoordelijke uw persoonsgegevens verwerkt betreft dat u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Dit doet u namelijk zodra u het contactformulier invult en de gegevens verstuurt.

Indien u niet wenst om persoonsgegevens aan de Verantwoordelijke te verstrekken, is de Verantwoordelijke niet in staat om de diensten aan u te leveren. Hierdoor kan het zijn dat de Verantwoordelijke niet kan voldoen aan de contractuele, wettelijke en de noodzakelijke verplichtingen. Eventuele nadelige gevolgen door het niet verstrekken van de persoonsgegevens liggen in een dergelijk geval bij u.

 

Cookies

Verantwoordelijke maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van Verantwoordelijke bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Verantwoordelijke om een goede gebruikerservaring aan u te kunnen leveren.

 

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Verantwoordelijke. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. De Verantwoordelijke is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Verantwoordelijke raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

 

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door de Verantwoordelijke zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘Verwerkers’. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van onze website verzorgd of een door ons ingeschakelde pakketdienst. De Verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van de Verantwoordelijke.

Ook zullen persoonsgegevens worden gedeeld met derden als de Verantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

 

Beveiliging

Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding worden gestuurd.

Ook met betrekking tot derde partijen heeft de Verantwoordelijke beveiligingsmaatregelen getroffen. Zo heeft de Verantwoordelijke met derden die uw persoonsgegevens verwerken, een verwerkingsovereenkomst gesloten. In de verwerkingsovereenkomst is het doel van de verwerking vastgelegd alsmede de afspraken over het niveau van de technische en organisatorische maatregelen.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een server binnen Nederland.

 

Uw privacyrechten

Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U heeft zelf recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, zullen wij u wel altijd vragen om uzelf te identificeren. Indien u uw persoonsgegevens in zou willen zien of zou willen wijzigen, kunt u mailen naar info@autoschadesikkema.nl. Indien u een klacht wil indienen over de Verantwoordelijke met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit bij ons melden door een mail te sturen naar info@autoschadesikkema.nl.

Ook kunt u uw klacht indien bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hoe u dit dient te doen, treft u aan via deze link https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens.